Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab säljer Celsius Fastighets AB

Saab har, genom försäljning av aktierna i Celsius Fastighets AB, sålt fastigheten Hamnen 21:149 i Malmö till Peab. Fastigheten omfattar det ursprungliga inre Kockumsområdet i Malmö. Affären ger ingen resultatpåverkan.

– ”Vi ser Peab som en bra köpare av fastigheten och försäljningen innebär en fortsatt renodling av Saabs verksamhet”, säger Saabs vice VD Jan Nygren.