Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säljer CSM Materialteknik till Bodycote

Saab har tecknat avtal med Bodycote International Plc och deras Materials Testing Group om överlåtelse av aktierna i CSM Materialteknik AB och dess dotterbolag CSM NDT Certification AB. Affären är villkorad godkännande från Konkurrensverket och ger en mindre reavinst.

”Vi ser Bodycote som en bra köpare av CSM eftersom ett av deras kärnområden är avancerad materialteknik såväl konsultativt som i laboratorietester och därmed ger det bolaget en möjlighet till fortsatt positiv utveckling samtidigt som affären innebär fortsatt renodling av Saab’s verksamhet”, säger Saabs vice VD Kent-Åke Jönsson. CSM Materialteknik är ett materialtekniskt kunskapsföretag med ca 105 anställda och har verksamhet i Linköping, Karlskoga och Järfälla.