Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab säljer en Saab 340A Cargo till RAF-AVIA i Lettland

RAF-AVIA, med bas i Riga, Lettland, har beslutat att köpa ett Saab 340A Cargo flygplan från Saab Aircraft Leasing. RAF-AVIA kommer att använda planet för kontraktsflygningar i Europa med planerad start i augusti

RAF-AVIA har analyserat olika flygplanstyper i över ett år och kommit fram till att Saab 340 är bäst lämpat med tanke på tillförlitlighet, kostnad, struktur och Cargo modifikation. Designen kring Cargo lösningen som tagits fram av Saab Aircraft AB och Field Aviation i Kanada var en mycket viktig aspekt för RAF-AVIA. - Saab 340 är det bästa alternativet i storleksklassen 3,5 ton och ett perfekt komplement till RAF-AVIAs An-26B flotta som bär 5,5 ton, menar RAF-AVIAs VD Jurijs Hmelevskis. Michael Magnusson, VD för Saab Aircraft Leasing tillägger, - På Saab Aircraft Leasing är vi väldigt nöjda med att få leverera det första Saab 340A Cargo planet till RAF-AVIAs fraktverksamhet. RAF-AVIA har ett gott rykte på den Europeiska marknaden där de har en 15 årig erfarenhet av tillförlitlig och kostnadseffektiv frakt verksamhet. Saab Aircraft Leasing ser en stor potential i den växande fraktmarknaden i Europa, speciellt i de nya EU länderna. Saab 340A Cargo planet med sina låga kostnader, höga tillförlitlighet samt med en heltäckande support organisation är väl anpassat att möta detta behov. RAF-AVIA började sin fraktverksamhet 1990. I dag består flottan av fem An-26B plan för frakt och en An-74 för passagerarcharter. An-26B planen används främst för kontraktsarbete för globala integrationsbolag i Europa. RAF-AVIA använder också typen för ad-hoc arbete och för olika post kontrakt. Saab Aircraft Leasing handhar en portfölj av ca 289 Saab 340 och 2000, leasade till 25 flygbolag i 13 länder världen över. SAL har 35 anställda med huvudkontor i Washington DC och regionkontor i Stockholm och Tokyo, Japan. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Michael Magnusson, Saab Aircraft Leasing Tel: +1 703 406-7220; Fax: +1 703 406-7227 e-mail: Michael.Magnusson@sal.saabus.com www.saabaircraftleasing.com