Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säljer sin andel i Nammo

Saab avser att sälja sin andel i Nammo AS. Saab har tecknat ett Letter of Intent med finska Patria Oyj om att sälja innehavet i Nammo - Nordic Ammunition Company. Ammunitionsföretaget Nammo ägs idag till 45 procent av norska staten, 27,5 procent av Patria och 27,5 procent av Saab.

– Vi renodlar och fokuserar vår verksamhet. Samtidigt skapar vi förutsättningar för Nammo att utvecklas väl med sin nya ägarkonstellation, säger Saabs vice vd Ingemar Andersson. Köpeskillingen uppgår till MSEK 400 och ger en positiv resultatpåverkan. Transaktionen är förenad med hembud och villkorad av sedvanlig due diligence. Norska staten har rätt att förvärva 5% av aktierna vid en försäljning och notifiering om detta måste ske senast den 18 december i år. Detta skulle innebära att Nammo till lika delar kommer att ägas av Patria och norska staten efter att affären är genomförd. Affären beräknas vara slutförd under innevarande år, 2005. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingemar Andersson, Saabs vice VD, 08-463 01 27, 0706-24 48 30 Lars Wahlund, Saabs Ekonomidirektör, 013-18 71 35, 0734-18 71 35 www.saab.se