Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tar viktigt steg för ett flygande övervakningssystem till Pakistan

Saab har tecknat ett avtal om flygande övervakningssystem till Pakistan. Flera viktiga delar återstår dock innan ett kontrakt kan träda i kraft.

- Vi har under flera år fört diskussioner med Pakistan om ett luftburet övervakningssystem. Systemet ska kunna användas för övervakning och ledning, bland annat för att motverka effekterna av framtida kriser och katastrofer. I det avtal som vi nu har finns ett antal villkor som måste uppfyllas innan ett kontrakt kan träda i kraft, säger Saabs VD Åke Svensson. Pakistan har sedan länge haft behov av ett luftburet bevakningssystem för kontinuerlig övervakning av landets luftrum, landgränser och hav. Övervakningssystemet ger tillsammans med existerande markradar en bättre lägesbild som används i samband med till exempel gränsövervakning, räddningsoperationer samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet. I den svåra jordbävningskatastrof som nu drabbat Pakistan skulle övervakningssystemet kunnat ha bidragit i samordningen och ledningen av räddningshelikoptrarnas insatser i de otillgängliga bergsområdena. Saab Surveillance Systems består av Saab 2000-flygplan utrustade med Ericsson Microwave Systems luftburna radarsystem ERIEYE™. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration För mer information var vänlig kontakta: Peter Larsson, presschef Tel. +46 8 463 00 18, Mobil +46 734 18 00 18, peter.larsson@saab.se www.saab.se