Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar en lånefacilitet på SEK 4 miljarder

Saab AB har idag tecknat en 5+1+1 årig lånefacilitet på SEK 4 miljarder SEK. Faciliteten är strukturerad som ett club loan med åtta av våra relationsbanker. Syftet med lånefaciliteten är att öka Saab Gruppens långsiktiga finansiella flexibilitet.

SEB Merchant Banking agerar koordinator och Agent för låne-faciliteten. Följande banker deltar i lånefaciliteten som Mandated Lead Arrangers med ett kreditlöfte om vardera 500 miljoner SEK: ABN AMRO Bank N.V., Stockholm Branch Barclays Capital BNP Paribas Stockholm Branch of CALYON Bank S.A France SEB Merchant Banking Svenska Handelsbanken Swedbank The Royal Bank of Scotland Marginalen i lånefaciliteten är 0,25 %, nyttjandeprovisionen är 0,025 % vid lånedragningar större än 50% av den totala lånefaciliteten och löftesprovisionen är 0,08 % per år på den icke utnyttjade andelen.