Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tecknar kontrakt med Airbus på avionikutrustning för A400M

Saab och Airbus har tecknat kontrakt på ett avioniksystem som ska styra och övervaka vingklaffarna på militärtransportflygplanet A400M. Baserat på Airbus marknadsbedömning för A400M kan kontraktsvärdet bli cirka 400 miljoner kronor.

20050302-sv-106369-1.jpg

– Vi är stolta over att Airbus har valt oss som leverantör av detta säkerhetskritiska avioniksystem för A400M och ser fram emot att medverka i projektet. Kontraktet visar att vi är en väletablerad leverantör på avionikmarknaden, säger Björn Erman, affärsenhetschef för SaabTech. Kontraktet omfattar såväl utveckling som produktion och eftermarknadsarbete. Arbetet kommer att utföras på SaabTech och den första leveransen ska ske 2008. A 400M är ett sameuropeiskt militärt transportflygplan och hittills är 180 flygplan beställda av sju länder i Europa. Airbus Military ser en marknadspotential på ytterligare cirka 200 till 300 flygplan. Saab är leverantör till Airbus sedan 1997 och i november 2004 fick Saab kontrakt på utveckling och tillverkning av besättningsdörr till A400M, ett kontrakt som innebar att Saab är riskdelande partner i A400M-programmet. Affärsenheten SaabTech utvecklar och tillverkar flygelektronik främst för militära tillämpningar. Produktområden är varnings- och motverkanssystem, presentationssystem, spaningssystem och avancerade elektronik- och mekanikapparater.