Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab välkomnar beslut om Neuron

Den svenska delfinansieringen av det europeiska UCAV- demonstratorn, Neuron är färdigförhandlad och ett regeringsbeslut har fattats. Därmed är Saabs deltagande i Neuronprogrammet säkrat.

– Det är mycket glädjande att Saab nu kan delta i Neuronprojektet fullt ut. Det är bra för Saab och det är bra för Sverige som samarbetspartner i ett mycket avancerat europeiskt utvecklingsprojekt, säger Saabs VD Åke Svensson. Beslutet innebär att Saab, via Försvarets Materielverk, bidrar med 600 av de 750 miljoner som projektet kostar för svensk del. Samtidigt säkerställer staten att ca 600 miljoner återinvesteras i utvecklingen av Gripen-programmet i framtiden. – Detta beslut tillsammans med vår medverkan i Neuron är viktiga och säkerställer därmed vår möjlighet att vidareutveckla Gripensystemet, säger Åke Svensson. Dagens regeringsbeslut innebär att de ca 100 civilingenjörer som arbetat med Neuronprojektet i Linköping kommer att kunna fortsätta sitt arbete. Ett 10-tal Saab-anställda deltar i utvecklingsarbetet kring Neuron i Frankrike. Neuronprojektet utgör en del av Saabs och FMV:s sammantagna satsning på Gripensystemet. Saabs andel balanseras som utvecklingskostnad och kommer att skrivas av mot framtida intäkter från Gripenförsäljning.