Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab varslar 25 personer i Eskilstuna

Saab lägger idag ett varsel som berör 25 personer vid Saab Bofors Dynamics produktionsenhet i Eskilstuna.

Varslet är ett resultat av bristande orderingång som inte bedöms vara av tillfällig natur. ”Jag kan bara beklaga att vi tvingas anpassa resurserna till den lägre nivå för produktionsverksamheten i Eskilstuna som vi nu bedömer som realistisk framöver. Vi kommer att arbeta med individuella lösningar för att mildra effekterna för de enskilda medarbetarna”, säger Alberto Morello, produktionschef för Saab Bofors Dynamics. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att inledas under nästa vecka. Vid Saab Bofors Dynamics verksamhet i Eskilstuna arbetar idag ett sextiotal personer på produktionsenheten.