Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab varslar 250 personer om uppsägning

Saab Bofors Dynamics varslar 250 personer om uppsägning på grund av nedgång i beläggningen, på utvecklingssidan. I Karlskoga omfattar varslet 140 personer och i Linköping 110 personer. Verksamheterna i Järfälla och Göteborg berörs därutöver i viss utsträckning.

– Det är mycket tungt att behöva fatta den här typen av beslut, men vi måste hela tiden se till att företaget är rätt dimensionerat. Vi har framgångsrikt avslutat ett antal större utvecklingsprogram samtidigt som vi tvingas konstatera att vi inte lyckats ta in nya utvecklingsuppdrag i den omfattning som hade behövts för att helt belägga alla de högteknologiska resurser vi har idag; säger Tomas Samuelsson VD för Saab Bofors Dynamics AB. Förhandlingar med de fackliga organisationerna vid företaget kommer att inledas snarast. Det skall framhållas att varslet dimensionerats av den beläggningssituation, som efter bästa möjliga bedömning föreligger vid utgången av 2006. Beroende på det konkreta utfallet av riksdagens försvarsbeslut i december, FB04, kan antalet komma att behöva justeras. Beskedet om varsel har lämnats till Länsarbetsnämnderna i Örebro och Östergötland. Av Saabs drygt 12 000 anställda är cirka 1300 verksamma inom Saab Bofors Dynamics, varav cirka 750 i Karlskoga och cirka 350 i Linköping. Verksamhet bedrivs också i Eskilstuna, Järfälla och Göteborg.