Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab varslar 350 personer om uppsägning

Saab har i dag lämnat in ett varsel till Länsarbetsnämnden i Östergötland som berör 350 verkstadsanställda vid affärsenheterna Saab Aerostructures, Saab Aerosystems, Saab Aircraft och Saab Support i Linköping.

Varslet som lämnats idag omfattar fyra affärsenheter, dock i olika omfattning. Det står klart att övertaligheten är störst på Saab Aerostructures, men även övriga enheter kan komma att beröras. Varslet omfattar åren 2005 och 2006. Saab har vidtagit olika åtgärder för att minimera varslet så mycket som möjligt, bland annat har ett antal frivilliga individuella uppgörelser om att lämna företaget slutits. Orsaken till varslet är nedgång i sysselsättningen. Utveckling och produktion av JAS 39 Gripen, ett av Sveriges största industriprojekt genom tiderna, är inne i en ny fas. Tillverkning för export fortsätter men innebär ändå en nedgång i produktionsvolymerna. – Den är väldigt ledsamt att behöva varsla kompetenta medarbetare, men sista leveransen av JAS 39 Gripen till den svenska kunden genomförs under 2007. Detaljtillverkningen till flygplanet ligger cirka två år före slutleverans, vilket innebär att produktionstakten minskar redan nästa år, säger Pontus Kallén, affärsenhetschef för Saab Aerostructures. Förhandlingar med Verkstadsklubben Metall kommer att inledas snarast. Saab har tvingats säga upp över 1000 personer under 2003-2004. Med dagens varsel har dessutom 760 personer varslats om uppsägning i år. Saab har tidigare meddelat att det i år och nästa år finns en övertalighet på ca 1000-1500 personer inom hela Saab-koncernen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Susanne Dalskog, Informationschef, Saab Aerostructures Telefon 013-180014 alt 0734-180014 www.saab.se