Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab varslar i Jönköping och Göteborg

Saab har idag tvingats lämna varsel till länsarbetsnämnderna i Jönköping och Göteborg om neddragningar inom affärsenheten Saab Avitronics. I Jönköping omfattas 45 medarbetare inom produktion och produktionsstöd och i Göteborg 14, varav huvuddelen inom produktutveckling och ett mindre antal inom produktion.

– Det är givetvis mycket tråkigt att vi tvingas minska våra verksamheter i Jönköping och Göteborg. Främsta orsakerna är minskade beställningar från svenska försvaret, samt teknikskiften och effektiviseringar i produktionen, säger Ronny Nyqvist, chef för ”Utility and Mission Systems” inom Saab Avitronics. – Samtidigt är det ytterst glädjande att kunna konstatera att vi under det senaste året gjort inbrytningar med nya produkter hos två av världens största flygplanstillverkare Airbus och Boeing. I Jönköping leder produktutveckling till att äldre teknik fasas ut och ersätts med modern, modulärt uppbyggd elektronik med större programinnehåll vilket kräver färre manuella arbetsinsatser i produktion. I Jönköping avslutas också tillverkningen av mekaniska gyron och ersätts med fiberoptiska gyron som kräver mindre arbetsinsats. I Göteborg sker neddragningarna inom Saabs laserverksamhet i Gamlestaden. De fackliga organisationerna är underrättade om läget och förhandlingar kommer att påbörjas inom kort. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ronny Nyqvist, chef produktområde Utility and Mission Systems, tel 073-418 82 23 Anna Bergenlid, informationschef Saab Avitronics, tel 073-437 53 06. www.saab.se