Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Aktieägarvänlig och likviditetsfrämjande åtgärd

Saab AB (publ) (”Saab”) har träffat avtal med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets (”Swedbank”) om att genomföra program med courtagefri handel för aktieägarna som inte har en hel börspost.

– Målet med åtgärden är att ge aktieägare som inte äger en hel börspost en möjlighet att kostnadseffektivt antingen avyttra eller förvärva aktier och därigenom etablera en mer aktiv bas av aktieägare, säger Åke Svensson, verkställande direktör på Saab. Villkor för Saabs erbjudande om courtagefri handel Styrelsen för Saab har beslutat att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande en jämn börspost (100 aktier). Därutöver erbjuds aktieägarna möjlighet att köpa eller sälja valfritt antal hela börsposter. Erbjudandet administreras av Swedbank och kommer att genomföras under perioden 2 – 15 maj 2006. Målet med erbjudandet är att öka antalet aktieägare som innehar jämna börsposter och därmed skapa förutsättning för en bättre likviditet i Saab-aktien. Linköping den 24 april 2006 Saab AB Styrelsen