Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Danska Terma och Saab tecknar samarbetsavtal

Saab och det danska försvarsmateriel- flyg- och rymdföretaget Terma har skrivit under ett Memorandum of Understanding som skall ses som det första steget i ett långsiktigt samarbete mellan de två parterna.

Bakgrunden till detta avtal är det danska försvarsdepartementets utvärdering av alternativen inför ett utbyte av den danska flottan av stridsplan F-16. Saab arbetar på att få den danska regeringen att välja Gripen, som är ett nytt och modernt stridsflygplan, som en av kandidaterna till att ersätta de tidigare planen.

Detta Memorandum of Understanding (MoU) mellan Saab och Terma bildar en solid grund för samverkan mellan de två parternas expertis. Detta resulterar i ett betydande mervärde för potentiella kunder och sunda och lönsamma affärsrelationer mellan parterna.

Som ett första konkret resultat av detta MoU har Terma och Saab också undertecknat ett produktionsavtal avseende tillverkning av delar till Gripen. Tillverkningen kommer att påbörjas omgående i Termas fabrik i Grenå i Danmark. Kontraktsvärdet är värt 10 MDKK.

Terma har som ledande företag inom försvarsmateriel- och flyg-/rymdsektorn i Danmark unika kunskaper, resurser och erfarenheter inom militär elektronik, inklusive kablar/kabelmattor, metall- och kompositstrukturer för luftfart, system för luftburna tillämpningar, kraftförsörjningssystem, mjukvaruvalidering samt inom styrning och integration av elektroniska krigföringssystem i alla typer av luftburna plattformar.

– Vi är mycket glada att få Terma som en viktig partner i det framtida utvecklingsarbetet med Gripen. Detta är ett kommande samarbete som omfattar både utveckling och produktion. Även om Gripen är fokus för vårt samarbete med Terma, kommer vi även att se över möjligheter till samarbeten inom flera andra områden. Historiskt har Terma och Saab haft ett nära och positivt samarbete under lång tid, säger Kjell Möller, chef för Saab Industrial Cooperation.

Jens Maaløe, President & CEO för Terma A/S kommenterar: ”Valet av Danmarks framtida stridsflygplan förväntas ske inom två till tre år. Gripen är en av kandidaterna som ersättare för F-16. Med den kompetens som Terma besitter inom aerostrukturer, elektronisk krigföring och andra elektroniksystem inom flyget, tror jag att vi kan tillföra driftsmervärden till Gripen som kunderna har nytta av”. Maaløe fortsätter: ”Det är värt att notera att ett antal av Termas kärnkompetenser kommer att vara föremål för fortsatta diskussioner med Saab eftersom detta MoU inte begränsas till Gripen och valet av ett nytt stridsflygplan.”

Utförligare information om Saab finns på www.saabgroup.com, utförligare information om Gripen finns på www.gripen.com, utförligare information om Terma finns på www.terma.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Owe Wagermark
Communications Director
Gripen International
Mobil +46 734 18 18 24

Kasper Rasmussen
Vice President, Corporate Communications
Terma A/S
+45 8743 6000 (kontor)
+45 2022 6091 (mobil)
kar@terma.com

www.saabgroup.com