Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

DELÅRSRAPPORT Januari – Mars 2006

• Försäljningsintäkter 4 311 mkr (3 822) • Periodens resultat efter skatt 428 mkr (232) • Resultatet per aktie 3,88 kr (2,04) • Rörelseresultat 549 mkr (345), resultat efter finansiella poster 533 mkr (327) • Orderingång 4 149 mkr (3 801) • Orderstock 42 miljarder kronor (43) – Saab har startat 2006 i linje med tidigare gjorda bedömningar och resultatet är sammantaget stabilt och i nivå med fjolåret. Ett flertal viktiga beställningar har vunnits, säger Saabs VD och koncernchef, Åke Svensson. För ytterligare information, kontakta Media: Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18 Finansmarknad: Göran Wedholm, Manager Investor Relations tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21 Lars Wahlund, CFO tfn 013-18 71 35, 0734-18 71 35 Presskonferens: med VD Åke Svensson och CFO Lars Wahlund Idag måndag den 24 april 2006, kl 10.00 World Trade Center, Stockholm Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18 Internationell telefonkonferens: Idag måndag den 24 april 2006, kl 13.30 Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare information tfn 013-18 71 49, 0734-18 71 49