Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

DELÅRSRAPPORT Januari – September 2006

• Försäljningsintäkter 13 716 mkr (12 458)
• Periodens resultat efter skatt 979 mkr (631)
• Resultatet per aktie 8,73 kr (5,63)
• Rörelseresultat 1 322 mkr (944),
resultat efter finansiella poster 1 293 mkr (889)
• Orderingång 20 127 mkr (11 165)
• Orderstock 52 miljarder kronor (43)


–Saab fortsätter att gå bra. Efter tre kvartal är såväl försäljningsintäkter som resultat och lönsamhet väl i linje med våra förväntningar. Vi har genomfört strategiskt viktiga förvärv som nu integreras i Saab och orderstocken är den högsta någonsin, säger Saabs VD och koncernchef Åke Svensson.

För ytterligare information, kontakta
Media:
Peter Larsson, Presschef
tfn 0734-18 00 18

Finansmarknad:
Göran Wedholm, Manager Investor Relations
tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21
Lars Wahlund, CFO
tfn 013-18 71 35, 0734-18 71 35

Presskonferens:
med VD Åke Svensson och CFO Lars Wahlund
Idag fredag den 20 oktober 2006, kl 09:30
World Trade Center, Stockholm
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag fredag den 20 oktober 2006, kl 16:00
Kontakta Göran Wedholm för anmälan och ytterligare information tfn 0734-18 71 21

Downloads

PDF
27 februari 2020