Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Driftstörningar inom delar av Saabs datanät

Saab har haft driftstörningar i en mindre del av de interna datanäten. Problemet har identifierats och isolerats.

Saab ser allvarligt på det inträffade och har anmält det till ansvariga myndigheter. Det är delar av datanäten i Stockholmsområdet och Jönköping som har drabbats av en skadlig kod, varför Saab har stängt ned dessa och arbetar där med skyddsåtgärder. Systemen beräknas vara i drift i början av nästa vecka. Enheternas så kallade röda nät, där kvalificerad information finns, är inte berörda. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Larsson, Presschef, 08-463 00 18, 0734-18 00 18 peter.larsson@saab.se www.saabgroup.com