Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Första etappen av RAKEL-systemet i operativ drift

Under decennier har tanken på ett gemensamt radiosystem för alla blåljusmyndigheter funnits som ett önskemål. Nu med början i Etapp 1´s område av RAKEL-systemet dvs. Skåne-, Blekinge- och Kalmar län är det en realitet. I måndags, 3 april, godkändes Etapp 1 och därmed är den första etappen klar för användning fr.o.m. 4 april och övergång till operativ drift sker.

Systemet levererades till KBM från ett konsortium bestående av Saab, EADS och Eltel Networks som tagit fram det nya systemet och som nu fortsätter utbyggnaden i Etapp 2 som innefattar Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland. Det här innebär att RAKEL-systemet nu är färdigt för att börja användas med start i Skåne, Kalmar och Blekinge. Under våren kommer KBM nu att testa RAKEL-systemet i nära samarbete med polisen i Skåne och Kustbevakningen för att kvalitetssäkra systemet innan det börjar användas skarpt av användarna, berättar Thomas Eriksson affärsenhetschef på Saab Communication en ny affärsenhet inom Saab som sysslar med robust kommunikation och som leder konsortiet Saab, EADS och Eltel Networks vilka tillsammans levererar RAKEL-systemet till KBM. KBM räknar med att efter sommaren kunna köra igång RAKEL-systemet skarpt i hela etapp 1. Därefter fortsätter utbygganden av RAKEL-systemet i sammanlagt ytterligare sex etapper över hela landet för att vara helt utbyggt i Sverige ca år 2010. Polisen har redan genomfört de första samtalen i systemet i samband med utbildning av Polisens länsinstruktörer. Provsändningar har gjorts mellan mobila handstationer och fordonsstationer inom Skåne och det har fungerat alldeles utmärkt. Även tester har utförts mellan användare i Stockholm och användare i Skåne med samma goda resultat. Enligt information från Polisen så genomförs fortsatt utbildning för länsinstruktörer nu i början av april, den 18 april börjar utbildningen av KC-operatörer och den 24 april börjar utbildningarna för övriga användare i polisområdet. Vi är mycket stolta och glada fortsätter Thomas Eriksson att vi nu gemensamt i konsortiet Saab, EADS och Eltel Networks kunnat leverera och att KBM nu kan ta systemet i operativ drift. Nu fortsätter vi utbyggnaden i Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland och beräknas kunna lämna över den etappen till KBM runt årsskiftet 2006/2007 avslutar Thomas Eriksson Saab Communication är en affärsenhet inom Saab koncernen som erbjuder kvalificerade kommunikationstjänster och robusta tele-, data- och radiokommunikationslösningar till förvars-, samhällssäkerhets-, telekommunikations- och trafikinfrastrukturområdet – nationellt och internationellt. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Engstedt, Marknadschef Saab Communication Tel 0589 39 71 15, mobil 070 713 08 90 www.saabgroup.com