Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Gripen med i tävlan om nytt norskt stridsflygplan

Saab har fått en inbjudan från Norges Försvarsdepartement att diskutera en möjligt framtida samarbetsmodell kring Norges eventuella köp av nya stridsflygplan. Diskussionen om samarbetet kommer att starta efter nyår.

En vidareutveckling av den nya generationens stridsflygplan Gripen, kallad Gripen N, har redan erbjudits Norge i ett svar på en officiell begäran om mer information tidigare i år. Erbjudandet, som stöds av den Svenska regeringen, innehåller också förslag på industrisamarbete och utveckling tillsammans med Norsk industri.

”Vi ser fram mot den här möjligheten till ett nära samarbetet med Norge så att vi gemensamt kan komma fram till en optimal lösning” säger Gripen Internationals biträdande Marknadsdirektör Hans Rosén i en kommentar till inbjudan. “Vi har redan haft mycket bra samtal med representanter för norska regeringen, politiska partier, Försvarsmakten och norsk industri och är mycket glada åt att nu kunna ta ytterligare ett steg som kan leda till att Gripen får samma status som andra konkurrenter i upphandlingen, säger Hans Rosén vidare.