Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Inbjudan Presskonferens

Med anledning av Saabs affär med Denel om bildandet av ett nytt internationellt bolag i Sydafrika, bjuder vi in till presskonferens till idag torsdag den 15 juni klockan 10.30 i World Trade Center, Kungsbron 1 i Stockholm. Lokalen heter New York. Vid presskonferensen medverkar Sydafrikas näringsminister Alex Erwin, Denels VD Shaun Liebenberg och Saabs VD Åke Svensson.