Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Jan Nygren Saab ny ordförande i Försvarsindustriföreningen, FIF

20060522-sv-142345-1.jpg

Vid Försvarsindustriföreningens styrelsesammanträde i början av maj utsågs Jan Nygren, vice vd i Saab, till ny ordförande i FIF. ”Jag vill se försvarsindustrin som en naturlig del av övrig svensk industri. Försvarsindustrin har under många år utvecklat unik teknik och kompetens som kan användas till nytta för hela samhället, såväl civilt som militärt. Vi pratar i dag om säkerhet med en allt vidare betydelse och där det inte längre finns någon skarp gräns för vad som är militärt eller civilt. Offentlig och privat samverkan, OPS, är en viktig del av samarbetet mellan svensk försvarsindustri och de myndigheter som är engagerade inom försvaret, räddningstjänsten och krishanteringsverksamheten. Om vi kan hitta effektiva metoder att samverka kan mycket pengar sparas. De stora företagen är måna om att ha en stabil och konkurrenskraftig underleverantörsbas vilket innebär att vi vill ta vara på kompetensen hos de små och medelstora företagen (SME) som kommer att spela en allt viktigare roll. Det är också angeläget att statsmakterna bidrar med en långsiktig strategi när det gäller teknik- och materielförsörjningen där satsningar på forskning och teknikutveckling, civil och militär, blir allt viktigare.”