Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Marcus Wallenberg ny ordförande i Saab AB

Årsstämman för Saab AB valde på onsdagen Marcus Wallenberg till ny styrelseordförande. Marcus Wallenberg efterträder Anders Scharp, som avböjt omval.

Marcus Wallenberg, född 1956, har varit styrelseledamot i Saab AB sedan 1992. Året därpå utsågs han till vice ordförande. Han blir också ledamot i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott. Årsstämman för Saab AB fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,00 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 10 april 2006. Utdelningen beräknas sändas ut torsdagen den 13 april 2006. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning i enlighet med den nya aktiebolagslagen godkändes av årsstämman, liksom ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelseledamöterna Marcus Wallenberg, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter Nygårds, George Rose, Åke Svensson, Per-Arne Sandström och Lena Treschow Torell omvaldes. Lennart Johansson, Investor, valdes in i styrelsen. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.