Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Proforma 2005 med anledning av interna organisationsförändringar

Under 2005 beslutade Saab genomföra en intern omstrukturering, detta medförde att 2005 års redovisade siffror för affärssegmenten förändrades. I bifogat dokument redovisas omräknade jämförelsesiffror för 2005.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Media Peter Larsson, Presschef Tfn 0734-180018 Finansmarknad Göran Wedholm, Manager Investor Relations Tfn 013-187121, 0734-187121 Lars Wahlund, CFO Tfn 013-187135, 0734-187135 www.saabgroup.com

Downloads

PDF
27 februari 2020
PDF
27 februari 2020