Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Ericsson Space blir dominerande leverantör till Galileo-satelliterna

Saab Ericsson Space i Göteborg med dotterbolaget Austrian Aerospace i Wien har valts som leverantör av ett antal viktiga ombordutrustningar till de fyra första satelliterna i Europas nya satellitnavigationssystem “Galileo”.

20060407-sv-138819-1.jpg

– Vi blir den dominerande leverantören av omborddatorer men vi kommer också att bidra med produkter från andra kompetensområden som antenner och termiska isolationsfiltar till de 30 satelliter som skalll byggas. Vi är stolta över det förtroende som Galileo Industries och ESA ger oss, säger Folke Brundin, marknadsdirektör på Saab Ericsson Space. Galileo är Europas nya satellitnavigationssystem och är ett civilt alternativ och komplement till det amerikanska GPS-systemet. Det kommer att stå under EU´s kontroll och kommer när det är fullt utbyggt år 2011 att omfatta 30 satelliter i tre olika banplan. Upphandling och drift av systemet kommer att skötas av ett industrikonsortium under ett publikt-privat partnerskap som för närvarande förhandlas med EU. Den hittills godkända delen av projektet som kallas IOV (In-Orbit Validation) har som uppgift att prova systemfunktionen och samla erfarenheter från verklig drift i omloppsbana. IOV omfattar utveckling och leverans av fyra Galileo-satelliter och bekostas av ESA och EU gemensamt. Industriell huvudleverantör för IOV-fasen är Galileo Industries, ett företag ägt av EADS Astrium, Alcatel Alenia Space, Thales och Galileo Sistemas y Servicios. Det totala ordervärdet för Saab Ericsson Space-gruppen för IOV-fasen är 30 miljoner Euro. Resterande 26 satelliter och motsvarande utrustning kommer att upphandlas i en förnyad anbudsomgång men erfarenhet från leveranser till IOV-satelliterna kommer naturligtvis vara en väsentlig konkurrensfördel inför nästa omgång. De utrustningar som Saab Ericsson Space-gruppen blivit utvalda för att leverera är: - Omborddatorn som styr och kontrollerar satellitens funktioner (Integrated Command and Data Unit, ICDU). Kund är EADS Astrium i Ottobrunn, Tyskland. - Navigationsignalgeneratorn (Navigation Signal Generation Unit, NSGU). Enheten genererar de komplexa digitala signaler som mottagarna på marken använder för att beräkna sin position. Enheten är kritisk för systemet och skall därför levereras av två oberoende leverantörer. Kund är EADS Astrium i Portsmouth, England. - Digital basbandsprocessor för “Mission Receiver” (MISREC) som används för att ta emot data från markstationer för att säkerställa korrekt systemfunktion. Kund är Mier Comunicaciones i Barcelona, Spanien. - Datorkort till säkerhetsenheterna som används för att kryptera kommunikation med markstationer och för att förhindra otillåten användning av systemet och dess tjänster. Kund är Alcatel Alenia Space ETCA i Charleroi, Belgien. - C-bandsantenn till “Mission Receiver”. Kund är EADS Astrium i Portsmouth, England. - S-bandsantenner för styrning och kontroll av satelliterna. Kund är Alcatel Alenia Space Espana i Madrid, Spanien. - Termiska isolationsfiltar (Multi-Layer Insulation, MLI). Kund är Alcatel Alenia Space i Turin, Italien. - Transportcontainers till satelliterna. Kund är Alcatel Alenia Space i Rom, Italien. - Hanteringsutrustning för satelliternas nyttolaster. Kund är EADS Astrium i Portsmouth, England.