Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på ledningssystem till fyra svenska ubåtar

Saab Systems har fått en beställning från FMV, Försvarets Materielverk, på modernisering av ledningssystemen i de svenska ubåtarna av Gotlandsklassen och Södermanlandsklassen.

Beställningen innebär att Saab Systems kommer att leverera nästa generations marina ledningssystem som är anpassade till morgondagens krav på ett nätverksbaserat försvar. Systemen benämns SESUB 960 och omfattar förutom ledningssystem bland annat system för navigation, sensor- och vapenhantering. Utöver systemen i ubåtarna ingår det i uppdraget att leverera en landanläggning för träning av besättningen. – SESUB 960 är ett kostnadseffektivt system, framtaget i nära samarbete med FMV, i den kontinuerliga vidareutvecklingen av Saabs ledningssystem för den svenska försvarsmakten. Ordern kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av Saab Systems världsledande kompetens på detta område, säger Dan-Åke Enstedt, affärsenhetschef på Saab Systems. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan-Åke Enstedt chef Saab Systems, 073 0666666 Guy Hörnfeldt Informationschef Saab Systems, 070 325 5370 guy.hornfeldt@saabsystems.se www.saabgroup.com