Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning på motmedelsystem för Eurofighter värd 190 MSEK

Saab Avitronics har fått en beställning från brittiska “Flight Refuelling Ltd” på motmedelsystemet BOL för flygplanet Eurofighter delserie 2. Beställningen är värd cirka 190 MSEK.

20060214-sv-125513-1.jpg

– Det här är en strategiskt viktig beställning för Saab Avitronics, som befäster vår position som leverantör till Eurofighter efter våra leveranser till delserie 1. Den stärker också vår position som en ledande leverantör av system för elektronisk krigföring, säger Björn Erman, chef för affärsenheten Saab Avitronics. Programmet för delserie 2 av Eurofighter Typhoon kommer att leverera 236 flygplan till flygvapnen i Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien. Ytterligare 18 flygplan kommer att levereras till österrikiska flygvapnet. Produktionen av BOL sker på Saab Avitronics i Järfälla och leveranserna kommer att pågå från april 2006 och till och med november 2011. BOL är ett avancerat skenmålsystem för flygplan som vilseleder robotar. Systemet används idag på US Navy F-14 Tomcat, US Air Force/Air National Guard’s F-15 Eagle, brittiska Harrier GR7 och Tornado. Det är också beställt och håller på att levereras till Eurofighter delserie 1 och svenska Gripen. För F-18 i Australien pågår utprovning. Saab Avitronics arbetar med flygelektronik, bland annat säkerhetskritiska flygburna delsystem, och olika typer av skyddssystem som missil-, laser- och radarvarnarsystem, störsändare och motmedelsfällare för flygplan, helikoptrar, fordon och för marina tillämpningar. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Stuart Moffat, Marknadsansvarig BOL Eurofighter, Saab Avitronics, 073 437 66 51. Anna Bergenlid, informationschef, Saab Avitronics, 073 437 53 06, anna.bergenlid@saabtech.se. www.saabgroup.com