Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får förnyat kontrakt för skevroder till Airbus

Saab Aerostructures har skrivit under ett förnyat kontrakt med Airbus UK gällande skevroder till Airbus storsäljare. Affärens värde beräknas uppgå till cirka 500 miljoner SEK.

Saab Aerostructures har sedan år 2000 tillverkat fler än 1000 par skevroder till Airbus A318, A319, A320 och A321. Inför det nya kontraktet har Saab utfört ett omfattande arbete med målet att minska produktkostnaderna för skevrodren som tillverkas i komposit. Detta har gjorts genom en innovativ ny design och nya tillverkningsmetoder. – Vi kan förse våra kunder med de bästa lösningarna genom att använda vår expertis och långa erfarenhet. Jag är naturligtvis mycket nöjd nu när vi på ett framgångsrikt sätt åstadkommer så stora besparingar tillsammans med Airbus, säger Pontus Kallén, affärsenhetschef för Saab Aerostructures. Saab Aerostructures har utvecklat ny monolitisk kompositteknik som innebär att skevrodren tillverkas i ett moment. Tekniken möter Airbus besparingskrav genom att sänka tillverkningskostnaderna på skevrodren med upp till 25 procent. Införandet av den nya teknologin kommer att halvera antalet ingående detaljer på skevrodret. – Saab tog sig an det här arbetet i enlighet med vår strävan efter kontinuerlig produktutveckling; att tillföra värde och reducera kostnader. Saab har varit innovativa och framgångsrika inom båda dessa områden och vi är mycket nöjda med resultatet, säger Dave Micklewright, Inköpsdirektör på Airbus UK. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.