Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får vidareutvecklingsbeställning för Gripen-systemet värd 1 miljard SEK

Saab har som partner i Industrigruppen JAS fått en order på cirka 1 miljard SEK avseende fortsatt utveckling av Gripen-systemet från FMV (Försvarets Materielverk).

Beställningen är en regelbunden del av det kontinuerliga utvecklings- och uppdateringsprogrammet kring Gripen-systemet. Ordern följer Försvarsmaktens långsiktiga planering för Gripen-programmet och avser utvecklingsarbete och uppdatering av programvara. Arbetet kommer att genomföras vid Saab Aerosystems och Saab Aerotech i Linköping samt Saab Avitronics i Järfälla och Kista. Beställningen innebär inga nyanställningar. Industrigruppen JAS är den part som utvecklar Gripen för det svenska försvaret. Delägarna i IG JAS är Saab, Volvo Aero Corporation och Ericsson Microwave Systems. Saab har nyligen köpt Ericsson Microwave Systems och den affären förväntas träda i kraft i september i år. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Heidi Wendt, Informationschef Saab Aerosystems 0734-18 00 17 Anna Bergenlid, Informationschef Saab Avitronics 0734 -37 53 06 John Belanger, Informationschef Saab Aerotech 0734-18 31 01 www.saabgroup.com