Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab genomför första flygproven med den avancerade roboten IRIS-T

Saab har genomfört de första flygproven med jaktroboten IRIS-T för att verifiera samfunktionen mellan roboten och Gripen-flygplanet. Med IRIS-T förbättras Gripens närstridsförmåga ytterligare, en viktig faktor vid framtida internationella operationer.

20061107-sv-153231-1.jpg

– Flygningarna utgör en viktig milstolpe i det svenska Gripen-programmet. IRIS-T är ett europeiskt samarbets- och utvecklingsprojekt inom robotområdet, där Saab har en framträdande roll, säger Henrik Höjer, ansvarig för Gripenprogrammet inom Saab Aerosystems.

IRIS-T är en IR-jaktrobot för luftstrid som i framtiden ska ersätta den amerikanska Sidewinder-robot som för närvarande används för det svenska Gripen-systemet. Roboten utvecklades i ett europeiskt samarbetsprojekt där Sverige, Tyskland, Grekland, Italien, Norge och Spanien deltog. IRIS-T är nu satt i serieproduktion.

– Roboten och Gripen-flygplanet har fungerat som vi förväntat oss och vi är nöjda med resultaten från flygproven, säger Joacim Eriksson, projektledare för integrationen av IRIS-T på Saab Aerosystems.

Under slutet av 2005 beställde FMV (Försvarets materielverk) integration av roboten för Gripen. I integrationsarbetet ingår bland annat att genomföra flygprov med roboten. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och kommer att pågå fram till 2009.

Förutom IRIS-T programmet deltar Saab också i Meteorprogrammet som är ett av de största europeiska samarbets- och utvecklingsprojekten inom robotområdet.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Heidi Wendt, Informationschef Saab Aerosystems, Tel: 0743-18 00 17
Bilder finns att ladda hem på: www.gripen.com
www.saabgroup.com