Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab inte med i brottsutredningen i mat för olja programmet i Irak

Saab avyttrade företaget Saab Tank Control innan de påstådda oegentligheterna ska ha ägt rum och som nu är föremål för en polisutredning.

Svenska myndigheter utreder nu svenska företag som misstänks ha varit inblandade i brottslighet i samband med FN:s mat för olja program i Irak under 1996-2003. Uppgifterna kommer från en FN-rapport och bland företagen nämns Saab, vilket är felaktigt.

Företaget som påstås vara inblandat heter Saab Tank Control och är en del av Saab Marine Electronics som under nittiotalet var ett dotterbolag till Saab. I januari 2001 såldes bolaget till amerikanska Emerson, men fick dispens att fortsätta använda Saab-namnet till 2007.

De påstådda oegentligheterna ska ha ägt rum under 2003. Det är två år efter att Saab avyttrade bolaget. Saab är alltså inte inblandat och har inte heller nu varit föremål för någon brottsutredning.

Efter att detta uppdagades 2003 har Saab sagt upp det avtal där Emerson äger licensen att använda Saab namnet.