Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab köper 18 % av Cold Cut Systems

Saab och Cold Cut Systems Svenska AB (CCS) har i dag utökat sitt samarbete som innebär att Saab Ventures går in som delägare.

– Bakgrunden till affären är att Saab satsar inom den framväxande marknaden för samhällssäkerhet och att båda företagen erbjuder produkter som kompletterar varandra och som tillsammans med Räddningsverkets utveckling och satsning för ett säkrare samhälle bildar ett koncept för framtidens brandbekämpning, säger Håkan Rosén på Saab Ventures.

Saab Ventures är en riskkapitalenhet inom Saab som investerar i små och medelstora företag med innovativa teknologier med relevans för Saabs nuvarande och framtida affärer.

- I och med att Saab går in som delägare så har CCS fått en stark industriell partner som kommer att kunna marknadsföra gemensamma produkter på världsmarknaden. Vi ser ett stort behov och en efterfrågan för den typ av system som vi tillsammans nu kan erbjuda, säger Johan Pattyranie, VD för CCS.

Cold Cut Systems Svenska AB, ett snabbt växande lönsamt bolag med en omsättning på ca 30 MSEK, utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för brandsläckning och räddningsarbete. En av produkterna, COBRAN, även kallad skärsläckaren, ger brandbekämparen mycket goda möjligheter att på ett effektivt och helt nytt sätt släcka bränder. Metoden som utvecklats i samarbete med Räddningsverket och flera svenska räddningstjänster, skapar också en betydligt säkrare arbetsmiljö för brandpersonal.


Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg, rymd och samhällssäkerhet. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.