Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab köper Ericsson Microwave Systems

Saab AB köper Ericsson Microwave Systems (EMW) med cirka 1250 anställda i Göteborg. Genom förvärvet får Saab en världsledande position inom radar- och sensorverksamhet i den redan avancerade produktportföljen inom försvar, flyg, rymd och samhällssäkerhet. Köpesumman är 3,8 miljarder SEK. I köpet ingår också Ericssons 40 procentiga andel i Saab Ericsson Space.

20060612-sv-143880-1.jpg

– Detta är en strategiskt viktig och långsiktig affär för Saab. Det stärker våra möjligheter att utveckla Gripens radarsystem och det möjliggör ytterligare nya affärer inom bland annat flygande luftövervakning, säger Saab VD Åke Svensson. Saab och EMW har samarbetat nära under lång tid. EMW levererar idag bland annat radarn till Gripen. Genom förvärvet skapar Saab också handlingsfrihet för att säkerställa Gripens långsiktiga utveckling. Dessutom har det avancerade flygövervakningssystemet, med EMW:s Erieye radar baserat på Saab 2000 flygplan, redan etablerat sig på den internationella marknaden. - Vi är mycket nöjda med överenskommelsen, eftersom den ger EMW och dess medarbetare goda möjligheter till expansion genom Saabs starka marknadsnärvaro. Dessutom kommer EMW’s medarbetare att tillhöra ett företag med det här området som kärnverksamhet, säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag. Med förvärvet av EMW stärker Saab ytterligare denna sin position. EMW:s avancerade radar- och sensorsystem tillför nya och långsiktiga affärsmöjligheter för Saab. Förvärvet stärker också Saabs möjligheter att utveckla civila säkerhetslösningar. Ericsson och Saab kommer att utvärdera möjligheterna till framtida samarbete mellan bolagen inom området nationell säkerhet och trygghet för allmänheten, där bolagens styrkor kompletterar varandra. Saab Ericsson Space som idag ägs tillsammans av Saab och Ericsson kommer nu helt att ägas av Saab vilket också ökar möjligheterna att befästa Saabs position som Europas största underleverantör av utrustning till kommersiella satelliter. Fakta om förvärvet - Saab tillförs världsunikt kunnande inom radar och sensorer - centrala områden i framtida försvars- och övervakningssystem. - Stark internationell marknadsposition med ett flertal framgångsrika produkter - Förstärkt samarbete inom flera områden som Gripen och Erieye - Nya möjligheter att erbjuda kompletta konkurrenskraftiga försvarssystem på den internationella marknaden. EMW kommer att ändra sitt namn till Saab Microwave Systems och ingå i affärssegmentet, Systems and Products. EMWs försvarsverksamhet har 50 års erfarenhet av radarutveckling och har levererat över 3000 radarsystem i över 30 länder. EMWs verksamhet inom National Security and Personal Safety samt Power Systems med sammanlagt 300 anställda kommer att kvarstå inom Ericsson. Försvarsverksamheten inom EMW omsätter drygt 2 miljarder kronor med en god lönsamhet och hade vid ingången av 2006 en orderstock om cirka 3,5 miljarder kronor. Av omsättningen utgör export cirka 65 procent. Försvarsverksamheten i EMW hade en balansomslutning på cirka 3 miljarder kronor. Köpeskillingen för EMWs försvarsverksamhet och den 40 procentiga ägarandelen i Saab Ericsson Space uppgår till 3,8 miljarder kronor. Förvärvet finansieras med Saabs befintliga likvida medel. Efter beaktande av övertagen nettokassa om 0,6 miljarder kronor innebär förvärvet att Saabs likvida medel netto minskar med 3,2 miljarder kronor. Likvid kommer att erläggas vid slutförande av förvärvet vilket beräknas ske i september 2006. Från 2007 förväntas förvärvet ge en positiv effekt på vinst per aktie för Saab medan avskrivningar och strukturkostnader förväntas medföra en viss minskning av rörelsemarginal och vinst per aktie för 2006. Saabs långsiktigt uthålliga finansiella målsättning om 10 procents rörelsemarginal kvarstår. Förvärvet är bland annat villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.