Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab och Denel bildar nytt internationellt bolag i Sydafrika

Saab och sydafrikanska Denel har idag signerat ett avtal om bildandet av ett nytt bolag i Sydafrika med verksamhet inom Aerostructures - eller flygplanstruktur. Bolaget kommer att konkurrera på den internationella marknaden för civil och militär flygplanstruktur.

Vid en ceremoni i Stockholm idag, signerade Sydafrikas näringsminister, Alec Erwin, Denels VD Shaun Liebenberg och Saabs vd Åke Svensson, ett avtal rörande struktur, ägarförhållande och ledning för det nya bolaget. Saab kommer att investera 66 MRAND samtidigt som den sydafrikanska staten gör en avsevärd investering i bolaget. Bolaget kommer inledningsvis att ägas till 20 procent av Saab och 80 procent av Denel. Cirka 600 medarbetare från Denel Aviation kommer tillsammans med en ledningsgrupp från Saab Aerostructures att inleda en omställningsprocess och på sikt bli integrerat i affärsenheten Saab Aerostructures. – Det här partnerskapet skapar mycket bra affärsmöjligheter för Saab. Vi ökar både vår förmåga och förstärker vår position inom avancerad flygplanstruktur. Affären stärker också våra relationer och ökar vår närvaro på vår andra hemmamarknad, Sydafrika, säger Saabs vd Åke Svensson. Det nya sydafrikanska bolaget blir det första partnerskapet som skapas ur den statligt ägda flyg- och försvarsindustrin Denels omstrukturering. Saab tar ansvar för att driva och sköta det nya bolaget. Saab är idag en etablerad aktör på den internationella strukturmarknaden för flygplan och samarbetar både med Airbus och Boeing som leverantör och partner. Uppgiften för det nya bolaget blir att etablera sig som en kompetent och vinstdrivande afrikansk partner på en världsmarknad för flygplansstruktur. – Sydafrika har gjort ett tydligt val till fördel för konsolidering och en långsiktig framtid för vår flygindustri. Uppgiften nu blir att bygga på de tillgångar och förmågor vi har för att bli en stark deltagare inom den internationella flygindustrin och kapabel att leva upp till långsiktigt deltagande både på den civila och militära flygmarknaden. Jag är mycket nöjd att vi i Saab har kunnat hitta den rätta partnern att följa med oss till den civila och militära flygsektorn, sade näringsminister Alec Erwin efter undertecknandet. Avtalet inkluderar en möjlighet för Saab att erhålla så kallade offset-poäng motsvarande ett värde av USD 2,4 miljarder under förutsättning att Saab verkligen säkerställer att det nya företagets affärsplaner genomförs fram till år 2011. Bildandet av bolaget är bland annat villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter. Mer om affären står att läsa på: www.denel.co.za