Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ökar säkerheten för tågresenärer

När Banverket satsar på bättre säkerhet på Bohusbanan, sträckan Göteborg – Uddevalla, väljer man att samarbeta med Saab. Saab blir totalentreprenör för leverans av så kallad fjärrblockering, ett automatiserat säkerhetssystem. Kontraktssumman är på 164 MSEK och leveransen kommer att vara slutförd under år 2010.

– Det här är ett av de största projekten vi upphandlat de senaste 25 åren och vi gör det både av säkerhets- och trafikskäl. Att vi valt Saab är dels en prisfråga, dels en fråga om leveransförmåga. Vi vet att Saab tidigare levererat liknande projekt på ett bra sätt, säger Christer Löfving, tf regionchef på Västra banregionen. Trafiken på sträckan Göteborg – Uddevalla är i dag manuellt säkerhetsövervakad. Med säkerhetssystemet från Saab kommer resenärerna framöver att resa både säkrare och bättre då systemet möjliggör utökad pendlingstrafik mellan städerna. – Att vi fått den här affären är ytterligare ett bevis på att kunderna värdesätter vår förmåga att hantera ett helhetsåtagande, från projektering till driftsättning. Vi tar på oss ett systemansvar, säger Anders Nyman, divisionschef för Traffic Systems på Saab Communication. Totalentreprenaden innehåller förutom signal- och teleanläggningar även spår, växelvärme, kabelförläggning, bangårdsbelysning, kabelskåp, elkraft och fjärrstyrning och omfattar projektering, leveranser av utrustning och materiel, mark-, spår- och installationsarbeten samt driftsättning av anläggningarna. Saab genomför affären i konsortieform tillsammans med norska Baneservice A/S vars andel utgör knappt 30 procent. Saab Communication, en affärsenhet inom Saab, erbjuder kvalificerade kommunikationstjänster samt robusta tele-, data- och radiokommunikations-lösningar till försvars-, samhällssäkerhets-, telekom- och trafikinfrastrukturområdet – nationellt och internationellt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Jakobsson Affärsansvarig, Division Traffic Systems Saab Communication Tel: 0708-130 812 www.saabgroup.com Susanne Hultgren Projektledare, Västra banregionen, Banverket Tel: 031- 10 32 18 www.banverket.se