Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säljer Saab Metech till Bodycote

Saab har tecknat avtal med Bodycote International Plc om överlåtelse av aktierna i Saab Metech AB och dess dotterbolag i Danmark, Finland och Tyskland. Affären är villkorad med godkännande från Konkurrensverket och ger en reavinst på cirka MSEK 170.

– Vi ser Bodycote som en bra köpare av Saab Metech eftersom de har industriellt fokus med förankring internationellt och ger därmed bolaget en möjlighet till fortsatt positiv utveckling samtidigt som affären innebär fortsatt renodling av Saabs verksamhet, säger Saabs vice VD Kenth-Åke Jönsson. – För Saab Metech innebär försäljningen till Bodycote betydande möjligheter till expansion av verksamheten till nya industriella kunder både i Sverige och internationellt, säger Hans Åberg, VD för Saab Metech AB. Saab Metech erbjuder kompletta servicelösningar inom mätteknik och mätdonshantering till kunder med verksamhet inom elektronik, telekom, elkraft, medicin, process och mekanik. Kunderna finns i hela Europa. Saab Metech är utanför Sverige etablerat i Finland, Danmark och Tyskland. Antalet medarbetare är 260. Bodycote International Plc är noterat på Londonbörsen och är världens ledande företag inom materialtekniska tjänster med verksamhet globalt på ca 230 platser i 22 länder. Verksamheten är omfattande i Norden. Bodycote erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster till framförallt industrin. Tjänsterna omfattar bl.a. olika typer av provningstjänster. Genom förvärvet av Saab Metech breddas Bodycotes produkt- och tjänsteportfölj. Saab Metechs tjänster kommer att bilda ett nytt affärsspår inom ”Bodycote`s Testing Group”.