Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal för support av Kustbevakningens nya flygplan

Saab Aerotech har tecknat ett support- och underhållsavtal med Field Aviation gällande Svenska Kustbevakningens DASH-8 flygplan. Flygplanen börjar levereras under 2007. Kontraktet är värderat till 125 MSEK för Saab Aerotech.

Det nya underhållsavtalet är ett helhetsåtagande där Saab levererar Integrated Logistic Support, ILS, teknisk uppföljning och underhållstjänster gällande flygplan, motorer, radar och annan specialutrustning till Kustbevakningen. Flygplanen börjar levereras under 2007 och med vissa optioner kan avtalet komma att gälla till 2014. All underhållsverksamhet kommer att skötas på Kustbevakningens huvudbas i Nyköping där Saab Aerotech sedan tidigare ansvarar för supporttjänster på Kustbevakningens nuvarande tre Casa 212 maskiner. Under 2007 finns ett övergångsavtal där Saab Aerotech hjälper Kustbevakningen med underhåll på både Casa-212 och Dash-8 samtidigt. – Det nya supportkontraktet visar att vår kompetens avseende ILS, underhåll och av både flygplattformar och sensorer och utrustning inom special mission området samt vår förmåga att leverera heltäckande supportlösningar inom civilsäkerhetsområdet är i världsklass, säger Michael Andersson, Executive Vice President på Saab Aerotech. Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg – överallt där höga krav ställs på funktion och tillgänglighet. Saab Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.