Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt värt 1 miljard för sjömålsrobot till polska marinen

Idag har kontrakt tecknats mellan Saab Bofors Dynamics och de polska företagen MESKO och BUMAR avseende köp av den tunga sjömålsroboten RBS 15 Mk3. MESKO och BUMAR genomför upphandlingen på uppdrag av det polska försvarsdepartementet. Ordervärdet för Saab Bofors Dynamics är drygt 1 miljard SEK.

20061006-sv-150692-1.jpg

Polen blir nu det andra NATO-landet att beställa det nya systemet RBS 15 Mk3. Tyskland tecknade kontrakt i september 2005. – Den polska flottan genomgår en större förändring för att anpassa sig till nya framtida krav och anskaffningen av RBS15Mk3 är en mycket viktig milstolpe i denna process, säger Polens marinchef, Amiral Roman Krzyzelewski. De beställda robotarna skall beväpna Polens ORKAN-korvetter, som är under modernisering. Kontraktet är en följdbeställning till det fartygsintegrationskontrakt som tecknades 2001 med Thales Naval Netherlands avseende ombordutrustningen för systemet. – Ännu en framgång för RBS 15 Mk3. Vi är naturligtvis både stolta och glada över att den polska marinen har valt oss och vår partner, tyska Diehl BGT Defence, säger Tomas Samuelsson, VD för Saab Bofors Dynamics. RBS 15 Mk3 är en kraftfull och mångsidigt användbar sjömålsrobot med en räckvidd på mer än 200 km och med förmåga att också bekämpa landmål. Saab Bofors Dynamics samarbetsavtal med Diehl BGT Defence omfattar utveckling, produktion och marknadsföring av RBS 15 Mk3. Kontraktet träder ikraft efter undertecknandet av ett separat offsetavtal med det polska finansministeriet, vilket är planerat till senare idag.