Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab utvecklar framtidens radarsystem i italienskt samarbete

Saab Microwave Systems AB, Selex Sistemi Integrati S.p.A och Elettronica S.p.A. har tecknat kontrakt för andra steget av ett forsknings- och utvecklingsprogram i tre steg, som möjliggör framtida multifunktionella system med radar- telekrigs- och kommunikationsfunktionalitet i en och samma utrustning benämnt M-AESA (Multi-role Active Electronically Scanned Antenna).

FMV har, på uppdrag av Italiens och Sveriges Försvarsmakter, tecknat avtal med Saab Microwave Systems AB, Selex Sistemi Integrati S.p.A och Elettronica S.p.A för den andra fasen i ett program för framtagning av nästa generations radarsystem. De deltagande företagen kommer att tillsammans utforska möjligheterna inom AESA-teknologin. Programmet helfinansieras av de två länderna.

– Detta utvecklingssamarbete med Italiens två ledande industrier inom området integrerade försvarssystem, kommer att väsentligt öka vår gemensamma möjlighet att uppnå visionen om multifunktionella system med radar- telekrigs och kommunikationsfunktionalitet i en och samma utrustning, säger Erik Löwenadler, vd för Saab Microwave Systems AB.
Programmet kommer att stödja denna vision, men även kortsiktigt bidra till utvecklingen av multifunktionsradar och telekrigssystem.
Andra fasen omfattar definition av systemarkitektur, studier och utveckling av teknologier, samt definition och planläggning av nästa fas som gäller prototyputveckling och provning.
Introduktionen av M-AESA-tekniken kommer att markant öka de framtida radarsystemens prestanda. Fördelarna med M-AESA omfattar till exempel förmågan att upptäcka, spåra och identifiera små mål i komplex miljö.