Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab varslar 100 personer om uppsägning

Saab Aerotech kommer imorgon att lämna in ett varsel till Länsarbetsnämnderna i Östergötland och Västmanland som berör 100 anställda vid affärsenheten Saab Aerotech. Varslet omfattar 60 personer i Linköping (Malmslätt) samt 40 personer i Arboga och är en anpassning till beställnings- och beläggningssituationen.

Orsakerna till varslet är flera. Kunderna ställer hela tiden högre krav på flexibilitet och ökad rationalisering, vilket kräver anpassningar från affärsenhetens sida. Samtidigt går bildandet av den nya affärsenheten Saab Aerotech in i en fas där man kan börja dra nytta av de väntade synergieffekterna. Trenden är också att den svenska hemmamarknaden krymper till följd av förändringar inom det svenska försvaret och därmed blir internationalisering allt viktigare. – Det är alltid tråkigt att behöva varsla kompetenta medarbetare, men vi kommer att göra vårt bästa för att stödja de som blir berörda, säger affärsenhetschef Lars-Erik Wige. Effektivisering är nödvändigt för att göra Saab Aerotech ännu mer konkurrenskraftigt i framtiden. Vi måste anpassa verksamheten efter de förutsättningar som finns på våra marknader. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.