Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab varslar 65 personer i Karlskoga

Idag lägger Saab Bofors Dynamics ett varsel avseende 65 tjänster vid företagets produktionsenhet i Karlskoga.

Varslet är ett resultat av att beställningarna inom pansarvärnsområdet är lägre och bedöms inte vara av tillfällig natur. – Efter några år av mycket god beläggning, som har medfört nyanställningar, ser vi nu en nedgång som gör att vi nu måste anpassa våra resurser till en lägre nivå. Det är beklagligt och kommer att drabba mycket duktiga medarbetare, men tyvärr också nödvändigt, säger Alberto Morello, produktionschef vid Saab Bofors Dynamics. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer har inletts. Vid Saab Bofors Dynamics i Karlskoga arbetar idag cirka 900 personer varav cirka 300 inom produktionsenheten. Med detta varsel har Saab under 2005 och hitintills i år varslat cirka 900 personer. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Florenius, informationschef, Saab Bofors Dynamics Tel 0586-812 23, 073-446 12 23 www.saabgroup.com