Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs förvärv av Ericsson Microwave Systems klart

Saabs förvärv av Ericsson Microwave Systems och resterande delar av Saab Ericsson Space, som tillkännagavs den 12 juni 2006, är nu klart. EU-kommissionen har gett sitt godkännande till affären. Från och med den 1 september i år ingår dessa enheter i Saab under namnen Saab Microwave Systems, respektive Saab Space. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helena Stålnert, Saabs Kommunikationsdirektör Telefon: 08-463 01 81, 0734-18 71 81 www.saabgroup.com