Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs kontrakt med Pakistan har trätt i kraft

Det kontrakt om flygande övervakningssystem som Saab träffade i höstas har nu trätt i kraft. De villkor som återstod i kontraktet har uppfyllts. Ordervärdet uppgår till 8,3 miljarder kronor.

20060622-sv-144710-1.jpg

Pakistan har sedan länge haft behov av ett luftburet system för kontinuerlig övervakning av landets luftrum, landgränser och hav. Övervakningssystemet ger tillsammans med existerande markradar en lägesbild för till exempel gränsövervakning, räddningsoperationer samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet. – Det här är en mycket viktig order för Saab och den bekräftar vår starka ställning när det gäller luftburna övervakningssystem. Vi ser fram emot samarbetet med vår kund i Pakistan, säger Saabs Vd Åke Svensson. Saab Surveillance Systems består av Saab 2000-flygplan utrustade med Ericsson Microwave Systems luftburna radarsystem ERIEYE™. Det var i oktober 2005 som Saab kunde bekräfta att ett avtal fanns för affären, men att kvarvarande villkor behövde uppfyllas innan avtalet kunde träda i kraft. Cirka en tredjedel av ordervärdet avser Ericsson Microwave Systems andel. Ericsson Microwave förvärvades av Saab för drygt en vecka sedan och kommer att ingå i Saab koncernen preliminärt från och med september månad i år. Ordern kommer att bokföras under andra kvartalet 2006. För mer information var vänlig kontakta: Helena Stålnert, Saabs Kommunikationsdirektör Tel. +46 (0)8 463 01 81, Mobil +46 (0)734 18 71 81 helena.stalnert@saab.se www.saabgroup.com