Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Utdrag ur vd Åke Svenssons anförande vid Saabs bolagsstämma, den 5 april 2006

2005 var ett starkt år för Saab, konstaterade Saabs vd och koncernchef Åke Svensson i sitt anförande vid årsstämman i Stockholm den 5 den april. Försäljningen ökade, resultatet var stabilt trots stora strukturförändringar och företaget tog hem flera viktiga genombrottsorder både i Sverige och utomlands.

2005 kan för Saabs del summeras i de två nyckelorden tillväxt och internationalisering, sade Åke Svensson. I fråga om internationalisering blev 2005 ett märkesår: För första gången kom mer än hälften av intäkterna från kunder utanför Sverige. Utlandsförsäljningens andel var 56 procent. Av de nya beställningarna under året kom hela 63 procent från andra marknader än den svenska. Orderstocken vid årets utgång bestod till 75 procent av internationella affärer. Saabs internationalisering sker inte bara genom en ökad försäljning på internationella marknader utan också genom strategiska förvärv. Ett betydelsefullt steg under året var att Saab blev majoritetsägare i det sydafrikanska högteknologiföretaget Grintek med verksamhet inom telekommunikation och industri- och försvarselektronik. Genom förvärvet växte Saab med en miljard i omsättning och 1 500 nya Saab-medarbetare Utveckla fler hemmamarknader Saab är specialister på att utforma lösningar där olika försvars-, lednings-, kommunikations- eller övervakningssystem ska fungera tillsammans på ett effektivt sätt. Eftersom sådana uppdrag ofta rör sig om nationell säkerhet räcker det emellertid inte med professionalism. Säkerhetslösningar på nationell nivå är också förtroendeuppdrag. Därför är det Saabs strategi att i fler länder än Sverige utveckla så nära kundrelationer att företaget blir en viktig samarbetspartner för säkerhetslösningar på nationell nivå. – I Sydafrika är vi på väg att uppnå detta. Andra länder är Australien och Finland. Och ytterligare möjligheter öppnar sig genom det intresse som Danmark och Norge nu visar för Gripen. Nischprodukter på världsmarknaden Saab har inom vissa teknikområden utvecklat världsledande system och produkter som säljs till ett stort antal kunder på de internationella marknaderna. Exempel är robotsystem inklusive pansarvärnssystem vapen, stridsträning, telekrig, undervattenssystem och satellitutrustning. Saabs största bokförda order under 2005 fanns inom detta segment och gällde radarvarnare till Tysklands Tornadoflygplan och den sameuropeiska jaktroboten IRIS-T. Båda var beställningar i miljardklassen. Andra stora beställningar förra året var sjömålsroboten RBS15 till Tyskland, ultralätta kamouflagenät till den amerikanska armén samt ett nytt pansarvärnssystem till det svenska försvaret. Det är för de världsledande nischprodukterna som Saab räknar med den största försäljningstillväxten under de närmaste åren. Strategin för framtiden är att behålla spetskompetensen och konkurrenskraften inom de utvalda teknikområdena genom egen forskning och utveckling eller genom internationella samarbeten. Åke Svensson pekade också på möjligheterna att växa genom förvärv: – Ett framgångsexempel är vårt förvärv i USA 2002 som var avgörande för att Saab Barracuda nu har dagens starka ställning på den amerikanska marknaden. Flygverksamheten Flygverksamheten kommer under överskådlig tid att domineras av Gripen som kommer att vara ett modernt stridsflygplan i ytterligare minst 30–40 år. Gripen har hittills valts av Sverige, Sydafrika, Tjeckien och Ungern och Saab satsar nu offensivt för att nå nya exportframgångar. Samtidigt som Gripen tas i bruk i allt fler länder växer Saabs civila flygverksamhet. För Airbus har Saab utvecklat och tillverkar nu bland annat vingbalken till superjumbon A380 och under 2005 träffades avtal med Boeing om utveckling och leveranser till det nya passagerarflygplanet B787 Dreamliner. Utvecklingsuppdragen inom den civila flygsektorn är viktiga. – Dels är de bra affärer i sig. Dels bidrar de till att säkerställa vår flygtekniska kompetens. Och de är också av betydelse för vidareutvecklingen av Gripen. Överenskommelsen om svensk medverkan i Neuronprojektet innebär att Saab inom ett internationellt samarbete deltar i den fortsatta teknikutvecklingen kring obemannade flygfarkoster. Det gör bland annat att vi i framtiden kan tillföra ytterligare autonoma funktioner till Gripen, sade Åke Svensson Samhällssäkerhet Den mest betydelsefulla utlandsordern var utan tvekan avtalet med Pakistan om ett luftburet övervakningssystem, sade Åke Svensson. – Det är en stor beställning räknat i pengar - sammanlagt drygt 8 miljarder, varav två tredjedelar för Saab och resten för vår samarbetspartner Ericsson. Men den är också viktig därför för att den visar på framtida affärsmöjligheter för Saab. Det här luftövervakningssystemet har nämligen ett mycket brett användningsområde inom sektorn samhällssäkerhet. Inom den framväxande marknaden för samhällssäkerhet fick Saab under 2005 även en beställning från den japanska kustbevakningen på två Saab-340-plan anpassade och utrustade för civil övervakning av kuster och hav. De militära hoten är inte borta. Samtidigt utsätts samhällen också för nya slags hot. I vår förändrade världsbild flyttas nu fokus från skydd av gränser till skydd av flöden, konstaterade Åke Svensson. – Våra samhällen har blivit mer sårbara genom att vara beroende av en störningsfri infrastruktur och av ständigt fungerande flöden av människor, varor, information och pengar. Avbrott i dessa flöden får mycket stora konsekvenser för enskilda människor, men också stora ekonomiska värden står på spel. 80 procent av världshandelns transporter sker med fartyg och utgör ett mycket sårbart flöde, sade Åke Svensson och visade hur Saab utvecklat system som i varje stund kan ge en aktuell lägesbild av ett havsområde, en kuststräcka eller en hamn. – Saab har tekniken för att möta de behov som växer fram i samhället för att skydda viktiga funktioner både civilt och militärt. I en förändrad värld finns många affärsmöjligheter för Saab.