Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

2006 ett minnesvärt år för Saab Aircraft Leasing

Efterfrågan på turbopropflygplan under 2006 överträffade till och med 2005, året då turboprop gjorde sin stora ”comeback”. Under 2006 kunde Saab Aircraft Leasing bokföra nästan dubbelt så många flygplanstransaktioner som normalt. Därmed blev 2006 det bästa året under företagets tio år med leasingverksamhet.

Under 2006 placerade SAL ut sammanlagt 58 flygplan, varav 18 Saab 2000 och 40 Saab 340 (se bilaga för närmare information). Detta kan jämföras med de 32 transaktioner som genomfördes 2005.

Avtal tecknades med befintliga kunder som Bimini, Carpatair, Colgan, Eastern, Lithuanian, OLT, Pacific Coastal och REX, men även med nya kunder som Ginn Development, Hendrick Motorsports, Jetline, Prince Edward Island Air, Saint-Ex, Clevair och SkyExpress.

I dessa beställningar ingår fyra Saab 340A-fraktflygplan för Jetline (Ukraina), Prince Edward Island Air (Kanada) och Saint-Ex (Mexiko), vilket innebär att den totala flottan av fraktflygplan nu är uppe i 18 stycken.

– Det har verkligen varit ett fantastiskt år för oss som blivit möjligt tack vare det nyväckta intresset för turbopropflygplan i kombination med det hårda arbetet inom vårt team, förklarar Michael Magnusson, VD för Saab Aircraft Leasing. Vi har även upplevt en ökning av antalet placerade Saab-flygplan utanför SAL, vilket är ännu ett bevis på hur omtyckta och driftsäkra dessa flygplanstyper är.

Idag uppgår flottan av Saab 340 och Saab 2000 till ungefär 480 flygplan som används av 60 kunder i 28 länder. I december 2006 hade Saab 340-flottan ackumulerat 12,3 miljoner flygtimmar. Flygplanet med högst gångtid har 46 500 flygtimmar eller 54 300 flygningar (cykler). Saab 2000-flottan hade i december ackumulerat drygt en miljon flygtimmar. Planet med högst gångtid har 24 600 flygtimmar och 24 200 cykler, vilket indikerar att denna flotta är yngre.

Saab Aircraft Leasing handhar en portfölj av 150 Saab 340 och Saab 2000, leasade till 16 flygbolag i tio länder. SAL har 32 anställda med huvudkontor i Washington DC, USA och regionkontor i Stockholm och Tokyo, Japan. SAL ingår i Saab AB.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg, rymd och samhällssäkerhet. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Magnusson, Saab Aircraft Leasing, tel: +1 703 406 7220

www.saabaircraftleasing.com
www.saabgroup.com

BILAGA
Saab Aircraft Leasings nya affärer under 2006:

Bimini (USA) En Saab 340A Försäljning
Clevair(Österrike) En Saab 340A Försäljning
Jetline(Ukraina) En Saab 340A Cargo
Pacific Coastal (Kanada) Tre Saab 340A Försäljning
Prince Edward Air(Kanada) En Saab 340A Cargo Försäljning
REX (Australien) Fem Saab 340B Lease
REX (Australien) 25 Saab 340B-Plus Lease
Saint-EX(Mexiko) Två Saab 340A Cargo Försäljning
SkyExpress (Polen) En Saab 340A Lease
Eastern (England) Fyra Saab 2000 Lease
Carpatair (Rumänien) Fem Saab 2000 Lease
Hendrick Motorsports(USA) En Saab 2000 Försäljning
OLT (Tyskland) En Saab 2000 Lease
Pakistan Air Force Sex Saab 2000 Försäljning (AEW conv.)
Ginn Development En Saab 2000 Försäljning

Totalt 58 (18 S2000 samt 40 S340)

Fet stilmarkerar nya kunder för Saab-familjen.