Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Anders Florenius tillförordnad kommunikationsdirektör på Saab

20070514-sv-167877-1.jpg

Anders Florenius är för närvarande informationschef på affärsenheten Saab Bofors Dynamics. Han tillträder tjänsten som tillförordnad kommunikationsdirektör för Saab den 14 maj och tjänstgör i den nya befattningen till dess att en efterträdare till Helena Stålnert har rekryterats.
Anders Florenius har tidigare varit informationsdirektör i Bofors AB och Celsius AB fram till 2000.