Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Avtalet klart om framtida Gripen

Saab ska uppgradera 31 svenska Gripen-flygplan till senaste standard. Kontraktet med FMV, Försvarets Materielverk, är värt 3,9 miljarder kronor och omfattar också ett demonstratorprogram för Gripens framtida utveckling.

Gripen-kontraktet som undertecknades idag följer på de beslut som tidigare i år togs av regering och riksdag efter ett förslag från ÖB. Av totalsumman är cirka 3 miljarder kronor ny orderingång för Saab medan resterande del utgörs av tidigare överenskomna satsningar.

– Beställningen är en tydlig signal om att Sverige satsar på framtiden för Gripen, säger Saabs vd Åke Svensson. Uppgraderingen säkerställer Gripen-produktionen och demonstratorprogrammet ger oss möjlighet att visa Gripens starka utvecklingskapacitet.

I kontraktet uppdrar FMV åt Saab att uppgradera 31 Gripen av A/B-standard till den allra modernaste C/D-versionen. Därmed får det svenska flygvapnet en enhetlig Gripen-flotta med högre funktionalitet, mer kostnadseffektiv verksamhet och förbättrade möjligheter att delta i internationella operationer. Uppgraderingen påbörjas redan i år.

I kontraktet ingår även en beställning på ett demonstratorprogram för Gripen, bestående av ett flygplan och en markbaserad avionikrigg. Programmet syftar till att visa hur Gripen kan utvecklas i framtiden. I det ingår bland annat en ny, starkare motor, ny radar och möjligheter att bära både mer last och bränsle.

Jämte Saab har en rad ledande, internationella företag valt att satsa egna pengar och resurser i demonstratorprogrammet, däribland General Electric, Honeywell, Martin-Baker, APPH och Rockwell Collins. Dessutom har den norska staten också valt att delta i utvecklingen. Saabs egen satsning i demonstratorprogrammet uppgår till cirka 1 miljard kronor.

– Demonstratorprogrammet ger Gripen en värdefull långsiktighet och bär systemet in i framtiden. Det är tillfredsställande att så betydelsefulla aktörer delar vår övertygelse om Gripens kapacitet och framtidspotential, säger Åke Svensson.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.