Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Handläggare Datum Referens
Peter Larsson 2007-02-15 CU 07:011 S
- Försäljningsintäkter 21 063 miljoner kr (19 314)
- Årets resultat 1 347 miljoner kr (1 199)
- Resultatet per aktie 11,91 kr (10,89)
- Föreslagen utdelning per aktie 4,25 kr (4,00)
- Orderingång 27 575 miljoner kr (17 512),
orderstocken uppgår till 51 miljarder kr (42)
- Rörelseresultat 1 745 miljoner kr (1 652),
resultatet efter finansiella poster 1 693 miljoner kr (1 551)


Verkställande Direktörens kommentar:
– Saabs positiva utveckling fortsätter och 2006 blev ett av Saabs mest framgångsrika år någonsin. Vi växer och lönsamheten är god. En betydande orderingång har byggt en rekordstor orderbok och viktiga förvärv gör oss starkare och mer kompletta än tidigare, säger Saabs VD och koncernchef Åke Svensson.

Downloads

PDF
27 februari 2020