Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

DELÅRSRAPPORT Januari – September 2007

• Försäljningsintäkter 15 663 mkr (13 716)
• Periodens resultat efter skatt 933 mkr (979)
• Resultatet per aktie 8,36 kr (8,73)
• Rörelseresultat 1 362 mkr (1 322),
resultat före skatt 1 269 mkr (1 293)
• Orderingång 12 285 mkr (20 127)
• Orderstock 46,7 miljarder kronor (51)

– Saab fortsätter att växa enligt plan, med fortsatt god orderingång. Sveriges beställning på omfattande och framtidsinriktad utveckling av Gripen lägger en viktig grund för vår fortsatta högteknologiska utveckling. Saabs utmaning är att fortsätta öka andelen internationella affärer. För att möjliggöra det lanserar vi nu ett effektiviseringsprogram med stor potential, säger VD och koncernchef Åke Svensson.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Media:
Peter Larsson, Presschef
tfn 0734-18 00 18

Finansmarknad:
Göran Wedholm, Manager Investor Relations
tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21
Lars Granlöf, CFO
tfn 08-463 01 48, 0734-18 71 48

Presskonferens:
med VD Åke Svensson och Lars Granlöf, CFO
Idag fredag den 19 oktober 2007, kl 09:30
World Trade Center, Stockholm
Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag fredag den 19 oktober 2007, kl 16:00
Kontakta Göran Wedholm för anmälan och ytterligare information tfn 0734- 18 71 21
www.saabgroup.com

Downloads

PDF
27 februari 2020