Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Flygjättar satsar på Gripens framtid

Några av världens ledande flygindustrier utvecklar, tillsammans med Saab, Gripen för framtiden i ett nytt demonstratorprogram. Ett provflygplan i ett enda exemplar kommer att tas fram vid Saab i Linköping.

För första gången har några av världens ledande flygindustrier valt att gå in som partner i Gripen-programmet, i stället för att som tidigare vara underleverantörer. Partnerföretagen delar på kostnaderna och tar därmed en aktivare del och ett större ansvar. Det visar att tron på Gripens framtid är stark inom den internationella flygindustrin. På samma sätt har Saab tidigare valt att gå in som partner i projekt hos bland annat Boeing och Airbus.

¬– Demonstratorprogrammet kommer att behålla Gripens position i teknikens framkant efter år 2040, säger Johan Lehander, VD för Gripen International.

Amerikanska General Electric, Honeywell och Rockwell Collins var tillsammans med brittiska Martin-Baker och APPH samt danska Terma och svenska Volvo med när Saab presenterade planerna för ett demonstratorprogram för Gripen på den stora flygmässan i Paris idag. Ytterligare företag, från fler länder, ligger i slutförhandlingar med Saab om ett deltagande. Syftet med programmet är att utveckla och testa en mängd olika nya teknologier och utrustningar för att se till att världens modernaste stridsflygplan kan behålla sin titel under lång tid framöver.

Demonstratorprogrammet kommer dels att innehålla ett unikt testflygplan, Gripen Demo, och dels en markbunden utprovningsplattform, Gripen Avionics Rig. Testflygplanet kommer bland annat att användas för utveckling av en ny motor med ökad dragkraft och en så kallad AESA-radar där själva signalen riktas med elektronisk hjälp och inte mekaniskt som i dagens stridsflygplan. Dessutom får Gripen Demo nya landställ och kommer att kunna bära med sig betydligt mer bränsle och mer last. Några av förändringarna är önskemål som redan efterfrågats av nuvarande och presumtiva kunder.

Förändringar och förbättringar görs också kontinuerligt på dagens C- och D-versioner av Gripen, som redan används i fyra olika länder. Erfarenheterna från demonstratorprogrammet kommer även att kunna utnyttjas i vidareutvecklingen av dessa versioner.

Förutom Saab och de andra partnerföretagen kommer också nuvarande och presumtiva kunder att bidra till demonstratorprogrammet. I april i år skrevs ett samarbetsavtal mellan Norge och Saab angående den framtida utvecklingen av

Gripen. Norsk industri kommer att delta och den norska regeringen bidrar med 150 miljoner norska kronor under två år. Den svenska regeringen kommer i närtid att fatta beslut om det svenska deltagandet i utvecklingen av Gripen.

– Den satsning som våra industripartner gör i demonstratorprogrammet, visar tydligt att de stora internationella flygindustrierna tror på Gripens framtid, säger Johan Lehander, VD för Gripen International.


Bakgrundsfakta
General Electric:
General Electric är ett av världens största företag med mer än 300 000 anställda. Cirka 25 000 av dem jobbar med flyg och företaget är den åttonde största leverantören till amerikanska Försvarsdepartementet.

GE Aviation och Volvo Aero Corporation kommer tillsammans att arbeta med den nya F414G-motorn för Gripen Demo.

GE ansvarar för design och utveckling av F414G-motorn inom demonstratorprogrammet. Volvo Aero Corporation kommer att stödja i integrationen och installationen av motorn, samt genomföra flygsäkerhetsanalyser och certifiering.

Den F414G-motor som valts till Gripen Demo är en variant av F414-GE-400 som finns i amerikanska F/A-18 Super Hornet, med modifieringar för att öka dragkraften och för att användas i enmotoriga flygplan. F414 har en dragkraft som överstiger dagens Gripen-motor, RM 12, med cirka 25 %.

För mer information kontakta:
Greg Haas, Communications Director, GE
+1 513-243-4714, +1 513-325-5409
Fredrik Fryklund, Informationschef, Volvo Aero Corporation
070-319 23 96

Honeywell:
Honeywell tillhandahåller luftsystem, luftdataenheter, stödsystem, tryckregulatorer, avstängningsventiler och radarhöjdmätare för att förbättra säkerhet och tillförlitlighet. Företaget har 116 000 anställda, varav 40 000 arbetar med flyg- och rymdrelaterad verksamhet.

För mer information kontakta:
Jim O’Leary, Media Relations Manager
jim.o’leary@honeywell.com

Rockwell-Collins:
Rockwell Collins tillhandahåller ett avionikpaket bestående av ett Flight Management-system inklusive enheter för dataöverföring och videopresentation. Rockwell Collins levererar också tre nya intelligenta 6” x 8” Active Matrix Liquid Crystal Display (AMLCD) färgbildskärmar, och integrerar förbättringar till den nuvarande siktlinjesindikatorn (Head-Up Display) från Rockwell Collins. Denna cockpit-lösning bygger på erfarenheter som byggts upp under många år på marknaden.

För mer information kontakta:
Tim Burris, Senior Director of Enterprise Communications
+1 319 431 6019


Martin-Baker:
Martin-Baker Aircraft Company Limited, är världsledande på räddningssystem i stridsflygplan. Martin Baker bidrar med räddningssystemet till Gripen Demo och stödjer Saab i arbetet med att öka säkerheten för piloterna

För mer information kontakta:
Andrew Martin, Head of Business Development
+ 44 1895836658


APPH:
APPH Limited deltar i utvecklingen av Gripen Demo med nyutveckling av det landställ som redan i dag används i Gripen.

För mer information kontakta:
Peter Creasy, General Sales Manager
+ 44 1928 579 366


Terma:
Terma, Danmarks största försvars- och flygindustri, har unik kunskap och erfarenhet i design och produktion av avancerade strukturdelar för både militära och civila flygplan. Där kommer nu också delar till Gripen Demo att tillverkas.

För mer information kontakta:
Kasper Rasmussen, VP Corporate Communications
+45 2022 6091
Om Saab:
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Om Gripen:
Gripen är det första fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst. Det är utvecklat för att möta såväl nuvarande som framtida hot, samtidigt som det uppfyller hårda krav på flygsäkerhet, pålitlighet, effektiv utbildning och låga användningskostnader.

Gripen används redan av de svenska, tjeckiska och ungerska flygvapnen och har också beställts av Sydafrika. En av världens fyra skolor för testpiloter, den brittiska Empire Test Pilots’ School (ETPS) använder också Gripen.
Gripen är därmed världsledande avseende export av den nya generationens stridsflygplan.