Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändringar av ansvaret i Saabs koncernledning

Från och med den 1 oktober har Erik Löwenadler tagit över ansvaret för affärssegmentet ”Systems and Products” efter Ingemar Andersson.

Erik Löwenadler är sedan 1 januari 2007 direktör i Saabs koncernledning. Dessförinnan var han verkställande direktör för Ericsson Microwave Systems AB som numera är Saab Microwave Systems.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.